יש לך עבר פלילי ואתה מחפש עבודה? מה תעשה

יש לך עבר פלילי ואתה מחפש עבודה? מה תעשה

ראיון הקבלה הוא בדרך כלל השלב הראשון וההתחלה של יחסי עובד מעביד. מדובר בשלב המקדים את החתימה על חוזה עבודה, אשר בו חל על שני הצדדים לנהוג בתום לב. חל איסור להסתיר פרטים אשר חובה לגלות אותם ואסור למסור פרטים כוזבים.

למרות החובות הללו חלים כמה וכמה איסורים על המעסיק ולא כולם מודעים אליהם. ישנם מועסקים פוטנציאליים רבים שלא מודעים לזכויות שלהם והם ממהרים להציג כל מסמך שיתבקשו, לענות על כל שאלה שיישאלו גם כאשר החוק למעשה מאפשר להם לשמור על הפרטיות שלהם בנושאים הללו. (כל זה בגלל החוק לשוויון הזדמנויות בעבודה.)

כך זה לדוגמא עם אישה בהיריון. המעסיק הפוטנציאלי אינו רשאי לשאול את המועמדת על כך. כמו כן אין אפשרות לבקש פרופיל צבאי, כמו כן קובע החוק כי גם המרשם הפלילי הינו חסוי וממנו לא יימסר כל מידע, זאת מתוך חשש לאפליה בעבודה.

מה עושים כשיש רישום פלילי?

ישנם מקצועות שונים אשר בהם ישנה הגבלה מבחינת החוק, להעסיק אדם שיש לו עבר פלילי. במקרים מן הסוג הזה, יהיה על המעסיק לפנות אל המשטרה על מנת לברר ולבדוק האם המועמד אכן נקי מכל אישום, גם במקרים של ביטול הרשעה ואין לא כל עבר פלילי.

גם אדם שזכאי לקבל תעודת יושר היות והוא אכן נקי מכל עבר פלילי, לא חייב להציג את המידע מול המעסיק ורק כאשר אכן ישנה רלוונטיות חוקית לבקשה זו, ניתן יהיה לקבל את המידע מטעם המשטרה.

חשוב לדעת כי גם כאשר מציגים בפני המעסיק את המידע מטעם המשטרה, הדבר אמור להיות בהסכמתו של אותו מועמד.

חשוב לדעת. אם מעסיק דורש מהעובד להציג תדפיס מהמרשם הפלילי אם זה בעת ראיון עבודה ואם זה במהלך העבודה השוטפת, כאשר המידע מכיל מידע חסוי על מהלכים שונים של הרשעות ועונשים של בית המשפט, מהווה הדבר עבירה פלילית חמורה ולמעשה מדובר בעבירה שעשויה לגרור אף עונשי מאסר.

בכל מקרה של ספק או חוסר בהירות, מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי שידע להבהיר ולייעץ מהבחינה המקצועית.